ประชุมวิชาการ “หลากหลายสาระของการฟื้นฟูสภาพช่องปาก (Variety of Oral Rehabilitation)”

ประชุมวิชาการ “หลากหลายสาระของการฟื้นฟูสภาพช่องปาก (Variety of Oral Rehabilitation)”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

“หลากหลายสาระของการฟื้นฟูสภาพช่องปาก

(Variety of Oral Rehabilitation)”

24 – 25 ตุลาคม 2555

ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Download ใบสมัคร ที่นี่

ที่มา http://www.dent.cmu.ac.th/

ประชุมวิชาการ “Maximize aesthetics for endodontically treated teeth”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและปฏิบัติการ

“Maximize aesthetics for endodontically treated teeth”
24 – 25 พฤศจิกายน  2554

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลด   ใบสมัคร

ที่มา  http://www.dentistry.kku.ac.th/dt2008/

ประชุมวิชาการ “AAO2011 : The 7th Congress of the Asian Academy of Osseointegration”

ประชุมวิชาการ

“AAO2011 : The 7th Congress of the Asian Academy of Osseointegration”

28 – 29 November 2011
Centara grand at Central World
จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.aao2011.com/