ประกาศปิดเว็บ Dentkku.com

“เว็บไซด์ Dentkku.com จัดทำขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีส่วนของบทความ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ หรือบทความทางวิชาการและมีส่วนของเว็บบอร์ดไว้สำหรับพูดคุยติดต่อสื่อสารกัน”

นี่เป็นคำที่ผมใช้จำกัดความ เว็บ dentkku ที่ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้ว ถือว่า เว็บนี้ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูณ์แบบในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

แต่ในปัจจุบัน ที่มีช่องทางการสื่อสารมากมาย รวมถึง social network ต่างๆ ที่ีทำให้พวกเรา พี่ๆน้องๆชาวทันตแพทย์ขอนแก่นได้ติดต่อกัน ทำให้ตัวเว็บเองได้ลดบทบาทลง ตามยุคสมัยและความสะดวกในการใช้งาน และตอนนี้ก็คงถึงเวลาที่เว็บนี้คงต้องปิดตัวลง

แต่สายสัมพันธ์ของพวกเราชาวทันตแพทย์ขอนแก่น ก็ไม่ได้หายไปไหน ยังมีสามารถติดต่อกัน ทาง facebook สมาคมศิษย์เก่า (Alumni dent kku) นะครับ หรือ page ของ dentkku.com ใน facebook ก็ยังคงอยู่

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคน ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในเว็บแห่งนี้นะครับ ^^

———– Kittiwut Hortong (Ball) Dent’22 KKU ————-

ป.ล.เว็บคงจะปิดในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2557 นะครับ

ประชุมวิชาการ “หลากหลายสาระของการฟื้นฟูสภาพช่องปาก (Variety of Oral Rehabilitation)”

ประชุมวิชาการ “หลากหลายสาระของการฟื้นฟูสภาพช่องปาก (Variety of Oral Rehabilitation)”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

“หลากหลายสาระของการฟื้นฟูสภาพช่องปาก

(Variety of Oral Rehabilitation)”

24 – 25 ตุลาคม 2555

ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

Download ใบสมัคร ที่นี่

ที่มา http://www.dent.cmu.ac.th/

ประชุมวิชาการ “Maximize aesthetics for endodontically treated teeth”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและปฏิบัติการ

“Maximize aesthetics for endodontically treated teeth”
24 – 25 พฤศจิกายน  2554

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลด   ใบสมัคร

ที่มา  http://www.dentistry.kku.ac.th/dt2008/